Amherst Training 1981

Dessa bilder var generöst donerat till arkivet av Jerry Karzen och Michael Wolgensinger.

Riktlinjer för användning

Dessa bilder kan användas för utövare och praktikantreklammaterial (t.ex.. webbplatser, broschyrer, etc.), förutsatt att de krediteras enligt följande: © Swedish Feldenkrais® Federation Arkiv. När namnet på fotografen levereras, Detta måste också ingå (t.ex.. © Swedish Feldenkrais® Federation Arkiv, bob Knighton).

kommersiella publikationer, såsom böcker eller tidningsartiklar, kräver ett undertecknat avtal med IFF; maila material chef Med tillstånd förfrågningar.

Om du har information om bilder i gallerierna, maila material chef för att ingå i beskrivningarna.