Donera material till arkivet

Utan de grundläggande elementen från givare som Michel Silice-Feldenkrais representerar Feldenkrais familjen, Bob Knighton och Stanley Brown, Vi skulle kunna dela med dig rikedomen i Feldenkrais arv.

Vi söker eventuella kvarvarande material som skulle utveckla vårt samhälle dokumentation av metod och Moshe liv och arbete.

Om du känner till något Moshe Feldenkrais material, eller annat material på utvecklingen av feldenkraismetoden that would be suitable for the Archive, please contact the IFF material chef.

Dina bidrag av material och finansiering för att ytterligare bevara detta arv är mycket uppskattade.