Moshe Feldenkrais, D.Sc.

Feldenkraismetoden utvecklades av dr. Moshe Feldenkrais (1904-84).

Moshe Feldenkrais (fil. dr., naturvetenskapliga fakulteten vid Sorbonne) var ingenjör, fysiker, uppfinnare, kampsportare och en utforskare av människans utveckling. Han föddes i Östeuropa och utvandrade som ung till Palestina. Senare studerade han vid Sorbonne och arbetade i Joliot Curies laboratorium i Paris på 30-talet. Han kom, på grund av sitt intresse för jiujitsu, i kontakt med professor Kano som utvecklade judosporten. Dr. Feldenkrais grundade jiujitsuklubben i Paris och var en av de första i Europa som fick svart bälte i judo.

Han undkom nazisternas frammarsch genom att fly till Storbritannien och arbetade i marinen med forskning i ubåtsbekämpning. Det var där som han på 40-talet började utveckla sin metod och skrev sin första bok i ämnet. En knäskada, med oviss utgång vid en eventuell operation, gjorde att han påbörjade det som skulle bli ett utforskande av förhållandet mellan rörelse och medvetenhet. Ett utforskande som kom att vara livet ut.

Moshe Feldenkrais studerade bl.a. anatomi, fysiologi, barns utveckling, rörelsevetenskap, evolution, psykologi, ett antal östliga metoder för att utforska medvetandet samt andra kroppsliga metoder.

Dr. Feldenkrais skrev ett antal nyskapande böcker om rörelse, lärande, människans medvetande och kroppslig erfarenhet. Han undervisade i Israel och i många länder i Europa på 1960- och 70 talet och i USA på 1970-och 80 talet. I början av 70-talet utbildade han den första gruppen feldenkraispedagoger i Tel Aviv. Därefter följde två grupper i USA, en i San Fransisco och en i Amherst .

Dr. Feldenkrais arbetade med alla slags människor och med en stor spännvidd när det gäller vad de behövde lära sig – från barn med cp till ledande artister som violinisten Yehudi Menuhin. Han undervisade under många år teatermannen Peter Brook och hans Theatre Bouffes du Nord. Han samarbetade med tänkare som antropologen Margaret Mead , neurovetenskapsmannen Karl Pribram och Jean Houston och Robert Masters som utforskade psykofysiska ämnesområden.

På grund av bredden, vitaliteten och precisionen i Dr. Feldenkrais´ arbete har det kunnat användas inom olika områden som neurologi, psykologi, utövande konst, sport och rehabilitering.