årsmöte

Vid årsmöte, representanter som valts av IFF s medlemsorganisationer samlas för att dela åsikter, diskutera frågor och idéer, höra rapporter om IFF program, besluta om budget, och väljer styrelse och kommittéer.

medlemmar kan logga in för att tidigare Assembly Information.

2023 IFF ordinarie generalförsamling kommer att hållas 10-14 Maj 2023 i Washington, DC – usa.