årsmöte

Vid årsmöte, representanter som valts av IFF s medlemsorganisationer samlas för att dela åsikter, diskutera frågor och idéer, höra rapporter om IFF program, besluta om budget, och väljer styrelse och kommittéer.

medlemmar kan logga in för att tidigare Assembly Information.

De 2019 IFF ordinarie generalförsamling kommer att ledas av den brittiska Guild och hålls på Lane End Conference Centre, high Wycombe (mellan Oxford och London) - 22-26 Maj 2019.