IFF Distribution Center

Den internationella Feldenkrais® Federationens Distribution Center (IFF DC) arbetar för att göra ursprungliga läror Dr. Moshe Feldenkrais tillgängliga för praktiker och praktikanter. IFF DC erbjuder en unik samling av educational material, inklusive tränings avskrifter, föredrag, CD-skivor och audio / visuell DVD.

IFF Distribution Center ligger i Portland, Oregon i nordvästra USA i Förenta staterna och är helägt av IFF, en ideell införlivad i Frankrike.

En frivillig Styrelse utsedd av IFF styrelsen övervaka Distribution Center. personal på plats hantera verksamheten.

Bli Medlem här för uppdateringar om nya produkter och rabatter. Försäljningen finansiera utvecklingen av nya material och underhåll av Arkiv för feldenkraismetoden®.

Kontakta Distribution Center