מיומנויות של מאמן IATC

מסמך זה מהווה סינתזה של יכולות ה- TAB Trainer, פרופיל הכשירות של IFF ו- FGNA Feldenkrais® פרופיל מתרגל (FPP). יכולות מורחבות אלו ישמשו כבסיס למודולי למידה של IATC. עם השלמה, למשתתפים יהיה תיעוד של ההתנסות שלהם במיומנויות אלה כדי לתמוך בתהליך בקשת המאמן שלהם.

מסמך כשירות IATC 2020 פרופיל כישורי מאמן פלדנקרייז


הצטרף עכשיו


מיומנויות של מאמן IATC


שלחו לדוא"ל לרכזים


חדר ההדרכה של IATC