הצטרף ל- IATC

הצטרפות לקולקטיב עוזר המאמנים הבינלאומי מביאה הזדמנויות לסייעת מאמנים לשתף פעולה, תומכים זה בזה וצומחים יחד.

אנו מקדמים בברכה את בקשתך להיות חלק מקבוצה דינמית זו. אנא מלא ושלח את הטופס הבא. תקבל הודעה על קבלה מייד, ושלח את פרטי התשלום עבור דמי החברות שלך.

0 + 7 = ?

שלמו את דמי החבר:

פעולה זו תפתח את PayPal בחלון חדש.


הצטרף עכשיו


מיומנויות של מאמן IATC


שלחו לדוא"ל לרכזים


חדר ההדרכה של IATC