Ledning

IFF grundades och konstituerade sig i Paris 1992. Generalförsamlingen, som möts i olika länder varje år, är beslutsfattande. Verkställande är styrelsen och den administrativa personalen.

Hur drivs IFF?

Det mesta arbetet i IFF utförs av feldenkraispedagoger som, liksom du, ställer upp frivilligt.

Vid den årliga kongressen, skickar föreningarna och förbunden representanter som samlas för att utbyta åsikter, diskutera olika frågor och idéer, ta del av rapporter om IFF projekt, besluta om budget och välja styrelsen och kommittéer.

IFFs styrelse har ansvar för den dagliga driften och gör mycket av arbetet med hjälp av deltidsanställda på IFFs distributionscenter.

Vill du delta i IFFs arbete?

Om du vill erbjuda dig att vara representant, kontakta din förening eller ditt förbund.

styrning

Hur gör IFF?

Skulle du vara intresserad av att delta i IFF verksamhet?

styrning

Eftersom det har lyckats IFF?

Vill du samarbeta med IFF?

administration

Hur IFF lyckades?

Intresserad inblandning i IFF?

Den internationella Feldenkrais Federation - samarbetar

Titta på den här korta videon för att få en uppfattning om arbetet inom IFF.

Ladda ned IFF Mission video, produceras av Marcela Bretschneider.