Feldenkrais Studies

I tillägg till referensdatabasen och handplockade referenssamlingar, Det finns flera andra Feldenkrais Studier plattformar som möjliggör utbyte och samarbete mellan människor som är intresserade av Feldenkrais forskning.

Hållas informerad

Det finns olika sätt för att hålla sig informerad om nyligen publicerade forskning:

Bli involverad

Det viktigaste bidraget till ”Feldenkrais Studies” är naturligtvis utför intressant forskning relaterad till feldenkraismetoden®, publicera den i ansedda tidskrifter och låta redaktionen för denna databas vet om det via e-post till new.publications@feldenkraisstudies.org.

Förutom bläddring, söka och exportera referenser från referensdatabas, Det finns många sätt att arbeta med posterna och utvidga deras innehåll. Studera full textdokument, märkning referenser och skapa ytterligare curator samlingar uppgifter som ska behandlas i det gäller.

Skriva sammanfattningar och recensioner av de mest intressanta poster är ett annat område som kräver frivilliga som är villiga att bidra till Facebook Group, Wordpress Blog och besläktade delar av IFF Research Journal. Om du är intresserad av att stödja dessa områden skriv ett mail till get.involved@feldenkraisstudies.org.