Feldenkrais Studies

I tillägg till referensdatabasen och handplockade referenssamlingar, det finns andra plattformar som möjliggör utbyte och samarbete mellan personer som är intresserade av Feldenkrais-forskning.

Hållas informerad

Att hålla sig informerad om nyligen publicerad forskning, kolla efter Nyligen Tillkommer på Feldenkrais Studies gruppsida på Zotero.

Bli involverad

Det viktigaste bidraget till ”Feldenkrais Studies” är naturligtvis utför intressant forskning relaterad till feldenkraismetoden®, publicera den i ansedda tidskrifter och låta redaktionen för denna databas vet om det via e-post till contact.iffrg@feldenkrais-method.org.

Förutom bläddring, söka och exportera referenser från referensdatabas, Det finns många sätt att arbeta med posterna och utvidga deras innehåll. Studera full textdokument, märkning referenser och skapa ytterligare curator samlingar uppgifter som ska behandlas i det gäller.

Att skriva sammanfattningar och granskningar av de mest intressanta inläggen är ett annat område som kräver frivilliga som är villiga att bidra till relaterade delar av IFF Feldenkrais Research Journal. Om du är intresserad, vänligen skriv ett mejl till feldenkraisresearchjournal@gmail.com.