medicinsk Disclaimer

Den internationella Feldenkrais Federation (IFF) och IFF Distribution Center tar inget ansvar för personskador eller materiella skador som åsamkats eller genom användning av denna produkt.

All information är avsedd för din allmänbildning endast och är inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vi kan inte och ger inte medicinsk rådgivning. Du bör söka omedelbar medicinsk vård för några särskilda hälso- och rådfråga din läkare innan du använder material.