IATC Trainer Kompetenser

Detta dokument är en syntes av TAB Trainer Competencies, IFF: s kompetensprofil och FGNA Feldenkrais® Utövarens profil (FPP). Dessa utökade kompetenser kommer att användas som grund för IATC-inlärningsmoduler. Efter avslutad, deltagarna kommer att ha dokumentation om sin erfarenhet av dessa kompetenser för att stödja deras ansökningsprocess för tränare.

Kompetensdokument IATC 2020 Feldenkrais Trainer kompetensprofil


Gå med nu


IATC Trainer Kompetenser


Skicka koordinatorerna via e-post


IATC Training Room