IFF kompetensprofil

Den kompetensprofil är tänkt att vara en guidebok för att spåra och planera professionell utveckling. Det är inte avsett för engångsbruk, utan snarare för att hjälpa en utvecklas med tiden. Vissa kan välja att använda processen dagligen. Vissa kan njuta av en ny kartläggning gång per år eller vartannat år. Vissa kan välja att hålla processen privata och journal sig igenom deras utveckling. Vissa kan välja att skapa partnerskap eller grupper för stöd och diskussion.

Denna profil är en sammanställning av kunskap och erfarenhet av hundratals Feldenkrais utövare från många länder och otaliga bakgrunder. Den kan användas just nu för att informera varje utövare om var de är professionellt, där de vill vara, och hur de kan fortsätta att bli mer kompetenta.

Följande är kompetensprofiler på flera olika språk.