Feldenkrais yrkesutbildningsprogram

Ackrediterade Feldenkrais yrkesutbildningsprogram erbjuds i många delar av världen!

För att hitta information om programmen i Americas se här

För att hitta information om program i Australasien och Stillahavsregionen se här

För att hitta information om program i Europa och Israel se här

För att hitta information om program i Tyskland se här