Medverkande

IFF erkänner bidragen från följande personer och grupper, bland andra, utan vilka det utdelade materialet här inte skulle vara tillgängliga för den världsomspännande Feldenkrais samhället.

gav Michel Silice-Feldenkrais, som har gjort tusentals audiovisuella och tryckta föremål från Feldenkrais-institutet tillgängliga för IFF. som har gjort tusentals audiovisuella och tryckta föremål från Feldenkrais-institutet tillgängliga för IFF.

IFF: s arkiv- och materialkommittéer

IFF DC styrelse och personal

IFF styrelse (ström och dåtid)

IFF medlemsorganisationer

donatorer av material och finansiering till IFF Arkiv.

Volontärer och personal som har bidragit till att anskaffa, bevara, recension, förbereda och producera material för internationell distribution.

översättare, inklusive Feldenkrais Translation Project Group, som har översatt ursprungliga material till engelska och andra språk.