Stadgar och interna bestämmelser

Stadgarna och interna regelverk är de juridiska dokument som definierar IFF verksamhet som en ideell förening registreras enligt lagstiftningen i 1901 i Paris, frankrike.

Dessa dokument är tillgängliga för inloggade användare.